FATC

Bollywood & Televison

Aasif Shaikh

Sana Saeed

Parul Chauhan

Neha Laxmi Iyer

Lovey Sasan

Leena jumani

shagun ajmani

Bharat Chawda

Yukti Kapoor

Ajay Arya

Jyotsana Chandola

Shalini Sahuta

Alpana Buch

Regional-Gujarati

Janki Bodiwala

Yash Soni

Malhar Thakar

Arohi Patel

Shraddha Dangar

Hiten Kumar

Bharat Chawda

Mitra Gadhvi

Pooja Zaveri

Aarjav Trivedi

Mayur chauhan

Hemang Dave

Ojas Rawal

Raunaq Kamdar

Parth Oza

Bijal Joshi

Jinal Belani

Netri Trivedi

Alpana Buch

Mehul Buch

Hardik Sanghani

Anshul Trivedi

Dharmesh Vyas

Surabhi zaveri vyas

Naman Gor